Menu Close

YES PLEASE

fo: boligmagasinet | Birgitta Wolfgang Dreyer

Imagine spending your friday evening in that tub, watching the snow fall. It would be great, wouldn´t it?

/// Tänk dig en fredagkväll i det där badet, med snön som yr utanför fönstret. Inte helt fel va?