Here you have the finished Mark Wahlberg drawing that I promised yesterday. And as always, I used my paper from Daler Rowney.

/// Här har ni den färdiga Mark Wahlberg teckningen som jag lovade igår. Och som alltid så använde jag papper från Daler Rowney.

fo: drawing by me/design & form