via elle decoration

via elle decoration

via elle decoration

via elle decoration

via elle decoration

via elle decoration

Soft tones and natural materials in the home of Sofia and Johan Wäborg.

/// Fin färgskala och naturliga material hemma hos Sofia och Johan Wäborg.

fo: Elle decoration | Petra Bindel | Styling: Emma Persson Lagerberg

Spara