Menu Close

DIY THREE DIMENSIONAL STAR

stars

Almost to this day one year ago, I showed a star diy, that has become one of the most popular diy’s on my blog. Today it’s time again. But this time it’s a three-dimensional star. You need: A pair of scissors, glue and some carton. I tried to make stars out of copying paper too, but I found it to be much harder.
First you want to cut out the template. You’ll found the pdf in the bottom of the post. Place it on the paper you want to use and make five figures. (An a4 sized will be enough). Then cut them out. And fold along the lines.

/// För ganska precis ett år sedan visade jag ett stjärn-diy som faktiskt har blivit ett av de mest gillade diy:en på bloggen. Nu ett år senare tänkte jag att det var dags igen. Denna gång blir den en tredimensionell stjärna. Du behöver lim, sax, och papper. Jag provade att göra stjärnor av både kopieringspapper och hobbykartong, och hobbykartongen var mycket enklare.
Börja med att klippa ut mallen (pdf finns längst ner i inlägget). Rita sedan av den 5 gånger på papperet du vill använda. Ett a4 ark räcker, och klipp sedan ut delarna. Vik längst med linjerna.

star

Fold along the slashed lines too, but in the opposite direction. Put glue on the small part and make the figure into a cone.

/// Vik längs med de streckade linjerna men åt andra hållet. Stryk ut lim på den lilla delen och sätt ihop till en spets.

star

Now its time to assemble the star. Place two cones so that you have the little “wings” in the same direction. Put glue on both “wings”, and attach them on the inside off the other cone. See pictures below.

/// Nu är det dags att sätta ihop stjärnan. Lägg två spetsar så att de har de två “vingarna” åt samma håll, jag la dem till höger. Stryk lim på “vingarna” och fäst båda två på insidan av spetsen till höger. Se bilderna nedan.

star

This is how it should look when the glue has dried. Then continue with the next cone. The same way. Glue on the “wings”, then attach them on the inside of the other cone.

/// Så här ser den ut när limmet torkat. Fortsätt med nästa spets. På samma sätt igen. Sätt lim på de små “vingarna” och sätt fast dem på insidan på den andra spetsen.

star

Be sure to check that your cones don’t “wander off”. When you want to attach the fifth and last cone it can be a bit tricky to get it in place. You can push the four other cones together to get a little more space. And the good thing about using carton, you don’t even have to glue the last “wings” in place. The star will hold together anyway. When that is done, you’re done!

/// Var noga med att kolla så att ingen av delarna förskjuts, för då kommer du inte att få ihop stjärnan på slutet. När du kommer till den sista och femte spetsen på stjärnan kan det vara lite mäckigt att få dit den. Då kan du trycka ihop de andra spetsarna mot varandra för att få lite hjälp. Om du gör med hobbykartong så behöver du inte heller fästa de sista “vingarna” med den första spetsen, utan stjärnan håller ihop ändå. När det är färdigt, är du klar!

star

Pdf: star template