Menu Close

DIY POMPOMS

Now I´m going to show you an easy way to make pompoms out of tissue paper.

/// Jag tänkte visa er ett enkelt sätt att göra pompoms av servetter.

You need: /// Du behöver:

3 tissue papers for 1 pompom. I used tissues with three layers. If you want the pompom in one color you also have to make sure that your tissue papers are not white on the inside. /// 3 st servetter till 1 pompom. Jag använde servetter med tre lager. Om du vill att dina pompoms ska vara enfärgade så kolla innan du börjar att servetterna har samma färg på insidan.

A pair of scissors /// En sax

Thin steal wire or a strong thread  /// Tunn ståltråd eller en stark tråd

Take one tissue paper and fold it one and a half cm from the edge. ↓ /// Ta en av servetterna och vik en kant en och en halv cm in. ↓

Turn the tissue paper upside down and fold it again. ↓ /// Vänd på servetten och vik den igen.

Repet until your tissue looks like this. ↓ /// Fortsätt att vika till servetten ser ut så här. ↓

Fold the other tissues too, so that you now have three. /// Vik de andra servetterna så du nu har tre likadana.

Place all three tissues on top of each other and tie them together with the steel wire or the thread. Leave the ends of the wire if you want to hang the pompom. ↓ /// Placera de tre servetterna på varandra och bind ihop dem med ståltråden eller snöret. Lämna ändarna på tråden om du vill hänga upp din pompom.

Cut half a circle on both ends. ↓/// Klipp en halvcirkel på båda ändarna.

Carefully separate all the layers from each other to make the ball shape. ↓ /// Separera försiktigt de olika lagren från varandra för att få till bollformen.

Tada! ↓

Good luck! /// Lycka till!