Menu Close

TIME FOR A PARTY?

inbjudan

Today I have another envelope diy for you. Maybe for a party invitation. For this you need: a pair of scissors, a piece of carton, eraser, thread, pencil, ruler and a round object. I used the lid of my glue stick. Start by making a figure like the one in the picture below. After that you make a mark 3 cm from the edge, on the top and bottom of both side pieces, and then draw a line between the mark and the corner.

/// Idag har jag ännu ett kuvert diy till er. Kanske till en festinbjudan. Till detta behöver du: sax, en bit kartong, sudd, snöre, blyertspenna, linjal och något runt. Jag använde locket till mitt limstift. Börja med att göra en figur som på bilden nedan. När du är klar gör du en liten markering 3cm in från kanten, på övre delen och nedre delen av båda siddelarna. Dra en linje mellan markeringen och hörnet.

inbjudan

Cut along the lines. When you are finished cutting, make a new mark 1cm from the edge on the top and bottom pieces.

/// Klipp nu längs med linjerna. Sedan är det dags att göra nya markeringar. 1cm in från kanten på båda sidor av översta och nedersta biten.

inbjudan

Once again, cut along the lines. Now it´s time to make the corners round. Take your round object and draw along the side, on all corners.

/// Åter igen, klipp längs med linjerna. Nu ska du runda hörnen. Använd den runda saken (alt. limstiftslocket) till hjälp.

inbjudan

And for the third time, cut along the lines. Then fold the paper.

/// Klipp bort hörnen, och vik papperet.

inbjudan

Erase all pencil marks, place the card inside the envelope and tie the thread around it and you are done!

/// Sudda bort alla blyertsstreck, placera inbjudan i kuvertet, knyt snöret runt och du är klar!

inbjudan