Menu Close

tree

trees

I recieved a question if I could make a tutorial on these trees that I showed on instagram. So here you go:

/// Jag fick en fråga hur jag gjorde dessa träd, som jag visade på en bild på instagram, och jag lovade en liten tutorial här på bloggen. Så här gjorde jag:

First you draw 4 circles. With the diameters 10,8,6 and 4 cm. And cut them out. Take one of the circles and fold it in half. ↓ /// Börja med att rita 4 cirklar med diametrarna 10, 8, 6 och 4 cm. Klipp sedan ut dem. Börja med en cirkel och vik den på mitten. ↓

trees

Unfold and fold it sideways. Turn it so it looks like this. ↓/// Vik upp, och vik den sedan åt sidan. Vänd så att den ser ut så här. ↓

trees

Fold it again. This time you take the top part and fold it towards you. Unfold, and it should look like this. ↓ /// Vik den igen. Denna gång tar du översta delen av cirkeln och viker den mot dig. Vik upp, och cirkeln ser ut så här. ↓

trees

Push the sides to each other, so it takes the shape of a piece of cake. Now you´re finished with that circle. Do the same to the other circles too. ↓ /// Tryck ihop sidorna mot varandra, så att tårtbitsformen kommer fram. Nu är du klar med denna cirkel. Då kan du göra samma vikning på de resterande cirklarna. ↓

trees

Cut a piece of yarn and tie a knot to tie the two ends together. Cut a small hole on the top of the paper and pull the yarn through the hole. You want the knot on the bottom side. ↓ /// Klipp en liten bit tråd och knyt ihop de två ändarna. Klipp ett litet hål i toppen och trä snöret igenom. Trä så att knuten kommer på undersidan. ↓

trees

Tie another knot on top of the paper and attach the other circles too. Once you´re finish you can end with a bead as a tree topper or just leave it.  Good luck! /// Knut ännu en knut på ovansidan av papperet. Sedan är det bara att trä på resterande cirklar på tråden. Och du är klar. Lycka till!

trees