Menu Close

DIY PAPER BALL

You need: /// Du behöver:

Ruler /// Linjal

Pencil /// Penna

Pair of scissors /// Sax

Something with a round shape /// Ett runt objekt (det bestämmer storleken på pappersbollen)

Make a pentagon and make the sides as long as the diameter of your round object. ↓ /// Gör en femhörning där sidorna är lika långa som diametern på ditt runda föremål. ↓

Now you´re going to draw the flowershape. Place the round object so you have the equal amont of object on the both sides of the pentagon line. Because you want to draw half the circle. ↓ /// Nu ska du göra blomformen. Se till att du har femhörningens sida i mitten på ditt runda objekt. Så att du ritar av halva cirkeln. ↓

Make 12 simular flowershapes. I found it easier to use one as a template for all 12. ↓ /// Gör 12 likadana blomformer. Jag tyckte det var enklare att göra en och använda den som mall för alla 12. ↓

Cut along the pink lines. Make sure you cut half the diameter. No more nor less. ↓ ///Klipp längs med de rosa linjerna. Var noga med att du klipper precis halvvägs. ↓

Attach the flowers to each others. ↓ /// Fäst blommorna med varandra. ↓

Repeat step 5 until you have attached all the flowers. It might be a bit difficult to attach the last flowers but with a little patience.. ↓ /// Repetera steg 5 tills alla blommorna sitter ihop med varandra. Det kan vara lite pilligt att få dit de sista, men med lite tålamod så går det.. ↓

Good luck! An I have to apologize for the bad quality of the photos. /// Lycka till! Och så ber jag om ursäkt för den dåliga kvalitéen på bilderna. Får nog träna lite på det där..

fo: design & form