Menu Close

DIY – CARD HOLDER 2.0

cardholder

Todays diy is a super easy card holder. For this you need some (fake) leather, a pair of scissors, a sewing machine (or you can sew by hand), a screw back button stud, a hole puncher and a measuring tape.

/// Dagens diy är en superenkel korthållare. Till detta behöver du: en bit (fejk) läder, sax, symaskin (eller så syr du för hand), en låsknopp, en håltång och ett måttband.

holder

Cut out a piece of the leather in this shape. The bigger side is 15*10.3cm and the strap is 14*4.5cm.

/// Klipp ut en bit av lädret i den här formen. Den större sidan är 15*10.3cm och remmen är 14*4.5cm.

holder

Take one of the cards you’re planning to have in the holder and use that as a template to see where you want to fold. I folded at about 5cm. Then sew the edges together.

/// Ta ett kort och använd den som mall för att se vart du vill vika . Jag vek min ungefär 5 cm in. Sedan syr du ihop sidorna.

holder

Make a hole just before the strap begins. And attach a screw back button stud.

/// Gör ett hål en liten bit innan remmen börjar. Skruva sedan fast låsknoppen.

holder

Make another hole on the end of the strap. Where you make the hole depends on the cards you are using. I did mine about 12.6 cm from the other hole. And that makes the holder a bit loose when I´m only having one card in it, but perfect when I have a couple. You can also cut of a bit on the end of the strap.

/// Gör ett till hål på änden av remmen. Jag gjorde mitt hål ungefär 12.6cm från det första. Detta gör att min hållare är lite lös när jag bara har ett kort i men perfekt när jag har ett par. Men det är bara att testa innan du gör hålet för att se vart det blir bäst. Du kan även klippa av en del av remmen.

holder

And you are finished! If you like the look of the holder you just leave it as it is. But you can also make the strap around the holder thinner..

/// Och du är klar! Om du gillar hur din korthållare ser ut nu, så gör du inget mera, men om du vill kan du göra remmen smalare..

holder

..like this.

/// ..så här.

holder