Menu Close

DIY – CORK TRIVET

kork5

I’ve seen alot of trivet diy’s with this kind of thin cork, but I wanted to make it a bit different, so I decided to make it with a braided pattern.

For this diy you will need cork, a pair of scissors, a ruler and glue.

/// Jag har sett ganska många underläggs-diy’s med denna rullbara kork, men jag ville försöka göra det lite annorlunda så jag bestämde mig för att göra ett flätat mönster på mitt.

För detta diy behöver du: rullbar kork, en sax, en linjal och lim.

kork

Start by cutting the cork into 1 cm wide strips. I made mine 16cm long and I used 25 pieces, but if you want a bigger trivet just make them longer and more of them.

/// Börja med att klippa korken i 1 cm breda och 16 cm långa bitar. Jag använde mig av 25 stycken allt som allt, men om du vill göra ditt underlägg större så klipper du såklart längre bitar och fler.

kork1

Then you glue the first row like the picture shows.

/// Limma sedan ihop bitarna som bilden visar.

kork2

Then you thread another piece of cork again like the picture shows. And another one.. Don’t glue them into place yet, because as you go you can make the braiding tighter and tighter. But be careful with the cork so it doesn’t brake.

/// Sedan tar du en till bit och trär in den, också här som bilden visar. Och så fortsätter du så… Men limma inte dem på plats ännu för ju mer man flätar ju tajtare kan man göra underlägget, men vad försiktig så inte korken går sönder.

kork3

Continue like this until you reach the other end. Here I ended up cutting off a piece of the ends of the cork, because I wanted to finish with a horizontal strip. Then you glue the ends of the strips togehter.

I also cut four thin strips and glue them on all sides of the trivet to get a nicer finish. And you are done!

/// Fortsätt så tills du kommer till anda sidan. Här fick jag klippa bort lite överflödig kork, för jag ville avsluta med en vågrät bit. Nu kan du också limma ihop ändarna på bitarna.

Jag klippte även fyra tunnare bitar och limmade fast dem på kanten rund, för att få ett fint avslut. Och nu är du klar!

kork4