Menu Close

DIY LAMP

lampa

I made this lamp today and I thought I show you how. Ridiculously easy to make and almost for free. What you need is a cord with a lamp socket, some gold paper, glue, a pair of scissors and an empty toilet paper roll. Start by cutting a piece of the paper in the same size as the paper roll.

/// Jag gjorde denna lampa idag och tänkte visa er hur. Löjligt enkel att göra och nästan helst gratis. Vad du behöver är en lampsladd med sockel, guldfärgat papper, lim, sax och en tom toapappersrulle. Börja med att klippa en bit av guldpapperet lika stor som toapappersrullen.

lampa

Glue the paper unto the roll and gently pull the paper roll over the socket. If you want it to hang you are pretty much done, but if you want it to stand, just make a little hole on the bottom of the roll, and place the cord there.

/// Limma fast guldpapperet på rullen och dra den försiktigt över sockeln. Om du vill ha lampan hängande så är du klar nu, men vill du ha den stående så gör ett litet hål längst ner på rullen så att du kan lägga sladden där.

lampa