A simple and beautiful DIY from Hannas inspo. Take a piece of thread or leather band and tie a knot in the ends. Hang the band on a rack with hooks, attach a book or magazine to it and done!

/// Ett snabbfixat och fint DIY från Hannas inspo. Ta ett snöre, ett i läder förslagsvis, och knyt ihop det i ändarna. Häng snöret på en knoppbräda, trä en tidning genom snöret och klart!

via hannas inspo

fo: Hannas inspo