Menu Close

FOR THE CARDS

cardholder

This is really not a tutorial on how to make a card holder, since I haven´t yet figured out how to get the pdf-files on the blog (so that you can print a template), but I wanted to show you how I did it anyway . First I made a template in plain paper using a card. I folded the paper in half to get the pages exactly the same. Then I cut out the template, drew it on the back of the leather, cut it out again and made holes in all four corners.

/// Det här blir inte riktigt en tutorial på hur du gör en korthållare, då jag ännu inte klurat ut hur jag får in pdf-filer på bloggen (för att ni ska kunna skriva ut en mall), men jag ville ändå visa er hur jag gjort. Först gjorde jag en mall i vanligt papper med hjälp av ett kort. Jag vek papperet på mitten för att få sidorna precis likadana. Sedan klippte jag ut mallen, ritade av den på baksidan av lädret, klippte ut den igen och gjorde hål i alla fyra hörn.

cardholder

I just used one of these and screwed the whole thing together. And done!

/// Sedan använde jag en skruvknopp och skruvade ihop det hela. Och klart!

cardholder

cardholder

Edit:

Here you have a the template: card holder diy. When you print it out make sure to change the printer settings to “no border”.

/// Nu finns PDF-filen på länken ovan. ↑ När du skriver ut så kom ihåg att sätta skrivarens inställning på “ingen marginal”.