A lot of DIY:s today, but I got a comment from Johanna wanted me to show how I made the geoballs, so here you go!

/// Många DIY:s idag, men jag fick en kommentar från Johanna som ville att jag skulle visa hur jag gjort dessa geoballs. Så varsågod Johanna!

You need: /// Du behöver:

Paper /// Papper

Pencil /// Penna

Ruler /// Linjal

Pair of scissors /// Sax

Glue /// Lim

Draw a hexxagon. These measurements makes a tiny ball. ↓ /// Rita en sexhörning. Med dessa mått blir bollen ganska liten.

Cut off the top part. ↓ /// Klipp av toppen.

Cut along the purple lines. ↓ /// Klipp längs de lila linjerna.

Fold all the remaining lines. ↓ /// Vik vid de resterande linjerna.

Put some glue on the triangles that have the green dots. ↓ /// Klicka lite lim på de trianglar som har en grön prick.

Attach all the nearby triangle with the ones that have the glue. ↓ /// Nu ska du sätta ihop bollen genom att klämma ihop alla limmade trianglar med de trianglar som är närmast.

Good luck! /// Lycka till!

fo: design & form