DESIGN AND FORM

Menu Close

Category: LET’S BE CREATIVE (page 1 of 24)

PICTURES LIKE THESE

studio

studio

studio

studio

Pictures like these from Tim Eitel’s studio in Berlin makes me super inspired to start painting again. All those paint tubes and empty canvases makes my creative mind go crazy..

/// Bilder som dom här från Tim Eitel’s studio i Berlin gör mig superinspirerad att börja måla igen. Alla dom där färgtuberna och tomma dukarna får det att klia i fingrarna..

fo: freunde von freunden | Marlen Mueller

FOR THE PLANTS

diy

Do you remember the bulletin board made of rebar that I showed you here?  Here’s another clever diy-projekt with the same type of rebar. A stand for your plants. A really smart idea if you have a small balcony. I like!

/// Kommer ni ihåg anslagstavlan av armeringsjärn som jag visade i det här inlägget? Här kommer ännu ett smart diy-projekt med samma typ av armeringsjärn. En hållare för växterna på den lilla balkongen. Jag gillar!

fo: stadshem 

DIY BOWLS

diy skål

I found this diy at Bolig Liv and I thought I’d share it with you. A diy that shows how to easily make your own bowls out of self-drying clay. I like that they only painted half the bowls too. Nice! Read more about how to make them here.

/// Jag hittade detta diy hos Bolig Liv och jag tänkte jag skulle dela det med er. Ett diy som visar hur man enkelt gör egna skålar av självtorkande lera. Jag gillar att de bara  målade halva skålen också. Fint! Läs mer om hur du ska gå tillväga här.

fo: Bolig liv | Nicoline Olsen

IF YOU HAVE WALLPAPER

idea

This is a really good idea for those of you who have wallpaper on your walls, but still want to make moodboards or just display your favorite pictures. Lean a  wooden board, painted or unpainted, against the wall and then start taping.  

/// Den här lösningen är ganska smart för dem som har tapeter på väggarna, med som ändå gärna vill göra inspirationskollage eller sätta upp finbilder. Luta en skiva, målad eller omålad mot väggen och sen är det bara att börja tejpa.

fo: skandiform

SOME INSPIRATION

inspiration

Some inspiration for a makeover that I will show you later this week.

/// Lite inspiration inför en makeover som kommer senare i veckan.

fo: Daniella Witte, House doctor

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.