Menu Close

Month: January 2017 (page 2 of 3)

OVER THE MOON

moon necklace

A small moon-shaped necklace is high on my wishlist right now. Just love how it looks worn both alone and together with other necklaces.

/// Ett litet månformat halsband står högt upp på min önskelista just nu. Fint att bäras både ensamt och tillsammans med andra halsband.

fo: Joanna Fingal | Julie Sariñana | collage vintage | CU jewellery

Spara

Spara

Spara

A WALK IN CLOSET

bedroom

This is a smart wardrobe solution for those with slightly larger bedrooms dreaming of a walk in closet. Build a wall about 1 and a half meters from the already excisting wall and place the bed against it. The other side of the wall can now fit a small walk in closet.

/// Det här är en  smart garderobslösning för de med lite större sovrum som drömmer om en walk in closet. Bygg en vägg en bit in i rummet och placera sängen mot den, på baksidan finns nu plats för en liten walk in closet.

bedroom

bedroom

bedroom

I like the deep dark brownish wood for the shelves, it makes a nice contrast against the gray walls without standing out too much (like white shelf would have).

/// Jag gillar valet av det mörka brunaktiga träet till hyllorna som blir en fin kontrast mot den grå väggen, utan att sticka ut alltför mycket (som vita hyllor hade gjort).

bedroom

bedroom

bedroom

fo: bo|sthlm

DIY – FOR THE GIFTS

This is in no way  a new DIY,  but when I found it over at Hus & Hem, I had to try it. It seems I can’t get enough of DIY boxes. :)  And I made a tutorial for you if you too want to make one ( or two.. or three).

/// Det här är inte på något vis ett nytt DIY, men  när jag hittade det hos Hus & Hem var jag bara tvungen att prova. Det verkar som jag inte kan få nog av små askar. :)  Gjorde även en beskrivning till er ifall ni också vill göra en ( eller två.. eller tre).

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

For this you need:
→ A piece of paper (carton) 18x18cm
→ A pair of scissors
→ Glue
→ A leather cord or thread
→ Pencil
→ Ruler
→ Eraser
→ Hole puncher

/// Detta behöver du:
→ En bit hobbykartong 18x18cm
→ Sax
→ Lim
→ Ett lädersnöre eller tråd
→ Blyertspenna
→ Linjal
→ Sudd
→ Hålslagare

And this is how you do it:

Divide the paper into nine squares 6x6cm.

/// Dela in papperet i 9 mindre rutor. 6x6cm.

diy box | designoform

Make a mark 1.5cm from the edge, on every line…

/// Rita ut ett märke 1.5cm in på varje streck…

diy box | designoform

Like this.

/// Såhär.

diy box | designoform

Then draw lines between the marks. Like the picture shows. ↓

/// Dra sedan linjer mellan markeringarna. Som bilden visar. ↓

diy box | designoform

Cut out the triangles at the ends.

/// Klipp bort trekanterna som blivit på ändarna.

diy box | designoform

Fold along the lines you just made.

/// Vik längst med linjerna du just gjorde.

diy box | designoform

Cut where the arrows shows. And then make holes with the hole puncher where the black dots are.

/// Klipp där pilarna visar, och sedan gör du hål med hålslagaren där de svarta prickarna är.

diy box | designoform

Erase all pencil marks and glue the box together.

/// Sudda bort alla pennstreck och limma sedan ihop asken.

diy box | designoform

Slide a leather cord through the holes, tie a knot and you’re done!

/// Trä ett lädersnöre igenom hålen, knyt en knut och  du är klar!

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

diy box | designoform

Spara

DIY INSPIRATION – POUFS

pouf artilleriet

Last years hang-up on boxshaped coffee tables has now slightly moved unto poufs. Preferably in velvet, rectangular, low and with “buttons”. I’m thinking of making one myself (and if so you will see how) but until then, this is my inspiration.

/// Min hang-up på lådformade soffbord som jag hade i slutet av förra året har nu förflyttats en aning till puffar. Gärna i sammet, rektangulära, låga och med “knappar”. Jag funderar på om jag kanske ska snickra ihop en själv (och i såfall får ni se hur) men tills dess är detta min inspiration.

poufs
fo: Artilleriet studio /  1. Neiman Marcus 2. Artilleriet 3. RH 4. RH

Spara

TERRAZZO

If you’re looking for a new toothbrush mug, Lagerhaus has this beautiful Terrazzo one among the news. Todays tip!

/// Om du letar efter ny tandborstmugg vill jag tipsa om denna fina Terrazzo mugg från Lagerhaus. Dagens tips!

lagerhaus terrazzo mug

Other beautiful items to combine it with: 1. Tooth brush 2. Shea Butter Guest Soap 3. Soap storage 4. Sea sponge 5. Bath Brush

/// Andra fina saker att kombinera den med: 1. Tandborste 2. Shea Butter tvål 3. Tvålförvaring 4. Natursvamp 5. Badborste

items