Menu Close

Month: July 2014 (page 2 of 2)

OUTDOORS

styling

styling

Love these garden pics styled by Nathalie Schwer for Made by Hands.

/// Underbar trädgårdsstyling av Nathalie Schwer för Made by Hands.

fo: Line Klein

DIY – FELT SLIPPERS

tofflor

tofflor

I’ve had a sheet of thick felt for ages without really knowing what to make of it. But then I saw a picture of slippers made ​​out of felt and thought I would give it a try. I used this template. Cut out two soles pieces and four side parts.

/// Jag har haft ett ark tjock filt jättelänge utan att riktigt veta vad jag ska göra av det. Men så såg jag en bild på tofflor i filt och tänkte jag skulle prova. Använde denna mall. Klippte ut två delar sulor och fyra sidodelar.

tofflor

Then I put  the side parts together two and two. And sewed a seam half a cm from the edge, on the side that later on will be above the toes.

/// Sedan la jag ihop sidodelarna två och två. Och sydde en sömn en halv cm in från kanten på den sida som senare kommer att vara ovanför tårna.

tofflor

Then I pinned the side piece to the sole. Started up by the toes and pinned me down. Doing it this way, I notice in time that the side pieces were a bit to long when the fabric meet at the heel. So I just cut them off. When it was finished I sewed the sole. And I finished the slippers by sewing the heel part together. Done!

/// När det var klart nålade jag fast sidodelen med sulan. Började uppe vid tårna och nålade mig nedåt. Här märker man också om sidodelarna är lite för långa sedan när de möts nere vid hälen. Då är det bara att klippa av dem. När det var klart sydde jag fast sulan. Avslutade sedan med häldelen. Klart!

tofflor

I used a 42 x 60 cm sheet. And that is enough for one par of slippers in size 6.5 (england) / 9 (usa) or smaller. The felt is 3 mm thick.

/// Jag använde ett filt ark som mätte 42 x 60 cm och det räcker till ett par filttofflor i storlek 40 eller mindre. Filten är 3 mm tjock.

ON THE LOOKOUT

wallet

I am looking for a new wallet, and even though this does not quite meet the requirements I have, with a card holder, and such stuff, it’s to beautiful not to show you. From Scout and Catalogue.

/// Jag är ute efter en ny plånbok (eller börs som vi säger häruppe), och även fast den här inte riktigt uppfyller de kraven jag har, med korthållare bla, är den för fin för att inte visa er. Kommer från Scout and Catalogue.

fo: scoutandcatalogue

A COMBO THAT FEELS LIKE SUMMER

home

home

I like this combination, LUDDE sheepskin and STOCKHOLM chair from Ikea. Feels like summer in a cottage. Goes straight into my inspiration folder.

/// Jag gillar kombinationen LUDDE och STOCKHOLM från Ikea. Känns som sommar. Åker raka vägen ner i min inspirationsmapp.

fo: hemnet | wrede