Menu Close

Month: May 2014 (page 2 of 3)

DIY – CONCRETE CARD HOLDER

holder

This concrete card holder is easy to make and doesn’t cost that much to make. You need three things: concrete, a large paperclip and a matchstick box, the larger size.

/// Denna korthållare av betong är enkel att göra och kostar inte många kronor. Du behöver tre saker: hobbybetong, ett stort gem och en tennsticksask storlek större. 

holder1 holder2 holder3

Mix the concrete as the instructions says on the package. Remove the middle part of the matchstick  box, the cardboard part (if your box has such a part). Then pour the concrete into the matchstick box. Take the paper clip and break it apart. Widen the ends of the clip so that you get it at an angle. Put the pieces of paper clip in the concrete, a little obliquely, and then wait until the concrete is dry. Done!

/// Blanda betongen som instruktionerna säger på förpackningen. Ta bort mittendelen på tennsticksasken, den i kartong. Häll sedan betongen ner i asken. Ta gemet och bryt isär det. Bryt även ut “benen” på gemet så att du får det i en vinkel. Sätt ner bitarna av gemet i betongen, lite på snedden, och vänta sedan tills betongen torkat. Klart!

holder4

FIVE UNDER 23 EUROS

five under

Five nice items under 23 Euros.

I’ve been working on a big project (not anything blog related) during the last couple of weeks so the blog hasn’t been a priority. But now all the other work is finished so I have time to blog again.

Wooden box – Granit, Picture frame – H&M, Mirror – Ikea, Vase – Lagerhaus, Mini plate – H&M

/// Fem fina under 200 kr.

 Jag har arbetat med ett stort projekt (inte något bloggrelaterat) de senaste veckorna, så bloggen har fått stå till sidan lite. Men nu är det klart, så jag kan återgå till att blogga normalt igen. 

Träförvaring – GranitRam – H&MSpegel – IkeaVas – LagerhausMinifat – H&M

LILLA KOLVIK

hem

hem

hem

Pictures styled by swedish blogger/designer/stylist/photographer (I don’t even know what to call her, she is so talented) Anna-Leena Karlsson for swedish housing developer Blooc.

/// Fint har bloggerskan/designern/stylisten/fotografen ( Jag vet inte vad jag ska kalla henne för hon är så bra på så mycket) Anna-Leena Karlsson stylat för svenska Blooc.

fo: Husman Hagberg via  Dekoloop with thanks

JUST SOME WORKSPACE INSPO

workspace

fo: hemnet 

FOR THE PLANTS

diy

Do you remember the bulletin board made of rebar that I showed you here?  Here’s another clever diy-projekt with the same type of rebar. A stand for your plants. A really smart idea if you have a small balcony. I like!

/// Kommer ni ihåg anslagstavlan av armeringsjärn som jag visade i det här inlägget? Här kommer ännu ett smart diy-projekt med samma typ av armeringsjärn. En hållare för växterna på den lilla balkongen. Jag gillar!

fo: stadshem