Menu Close

Month: May 2013 (page 2 of 3)

TIME TO GET ORGANIZED

mapp

I often save pages from magazines I buy, and up till now I haven´t really had a good place to store them. But yesterday I made this organizer and I think it turned out really good, so I thought I share it with you. Oh and I made this one using a regular a4 paper as a template. So if your pages are like that or smaller, it fits this folder. First make a figure with these measurments:

/// Jag river ofta ur sidor ur tidningar jag köper och fram till nu har jag inte riktigt haft något bra sätt att förvara dem på. Men igår gjorde jag denna mapp, och tänkte att jag skulle visa er hur jag gjort, ifall ni också är en sidsamlare. Och just det.. Jag använde ett vanligt a4 papper som mall, så om dina sidor är så stora eller mindre passar denna mapp perfekt. Börja med att göra en figur med dessa mått:

mapp

Then you fold at all lines

/// Vik vid alla linjer

mapp

Erase all the pencil marks, and rounden all the upper corners. As I describe here.

/// Sudda bort blyertstrecken och runda alla övre hörn. Beskrivning hur jag gjorde runda hörn, hittar du här:

mapp

Glue it together and you are done!

/// Limma ihop mappen och du är klar!

mapp

YESTERDAY AND THE DAY BEFORE

organizer

Oh we been having the most amazing summer weather here in Sweden for the last couple of days. So I´ve been outside most of the time. Not wanting to spend time at the computer. But today I went inside for a while and made this little diy for you. Here´s a sneak peek, but tomorrow you get the full tutorial. See you then!

/// Åh vilket sommarväder det varit de senaste dagarna. Tiden har spenderats så mycket som möjligt utomhus, utan dator. Men idag smet jag in en stund och gjorde detta diy till er. En liten tjuvkik nu, men imorgon får ni se hela. Ses då!

BOX

box

Today I have a new box diy for you. These are the measurements I used:

/// Idag har jag ett nytt ask diy till er. Dessa är måtten som jag använde:

box

Cut along the lines, where the arrows shows. And cut out a tiny tiny triangle too. On both sides of the four side parts.

/// Klipp längs med linjerna där pilarna visar. Klipp sedan små, små trianglar i hörnen. På båda sidorna av sidobitarna.

box

Take a round object, and draw a line in six of the corners. Cut the edges off.

/// Ta något runt, och dra linjer i sex av hörnen. Klipp sedan bort det överflödiga papperet.

box

Make two marks (on 3cm and 7cm from the left) on the bottom off the figure. Then draw a line where you made the mark, from the edge and 2,5 cm in.

/// Gör två markeringar, (3cm och 7cm från vänster) på figurens nederdel. Sedan drar du en 2,5cm lång linje från kanten, där du gjorde din markering.

box

Cut along the line, and cut away the excess part (the 1cm wide part). Take the round object and rounden the corners. The next step is to fold at all lines. You should fold towards you on all of them except on the little part you just did. The one on the bottom of the figure. Fold that one from you, and the tip towards you.

/// Klipp sedan längs med linjen. Klipp även bort de 1cm breda bitarna som finns på var sida om de linjerna du just klippt. Gör sedan hörnen runda med hjälp av den runda saken du använde tidigare. Nu är det dags att vika. Vik vid alla linjer och mot dig, förutom längst ner på den lilla flärpen. Där viker du först från dig och sedan viker du toppen mot dig.

box

Now you make two new marks, on the top of the figure. Where you have folded. The same as before. 3cm and 7 cm from the left side. Then you use a paper knife and cut a hole between the lines 4cm x 1mm.

/// Gör två nya markeringar på övre delen av din figur. Likadant som förut.  3 och 7 cm från vänster sida. Skär ut ett hål mellan markeringarna 4cm x 1mm.

box

Put some glue on the back of the upper and lower parts of the side parts and glue the box together, and you are done!

/// Sätt lite lim på baksidan av den översta och nedersta delen så sidbitarna och limma ihop din ask. Och du är klar!

box

PORCELAIN HAND

hand

We´ve seen alot of these porcelain hands in various pictures lately and if you want one too, Artilleriet just got them. And they ship outside Sweden too. Todays tip!

/// Vi har sett dessa porslinshänder på en del inredningsbilder på sistone, och om du vill ha en du också, så såg jag att Artilleriet just fått in dem. Dagens tips!

GODHEMSGATAN 25 A

hemmet

hemmet

hemmet

hemmet

hemmet

Here you have some more pictures from the apartment I showed here.

/// Här kommer fler bilder från lägenheten jag visade här.

fo: Alvhem