Menu Close

Month: March 2012 (page 3 of 6)

WORKSPACE INSPIRATION

fo: from Dorothée Monestier´s home via Design*Sponge

TWO

fo: 1. from Ida´s home via Design*Sponge 2. klikk

Just two pictures that caught my eye.

/// Mini måndagsmix.

DIY PATTERN

You need: ↓ /// Du behöver: En bit filt, papper, sax, linjal, papperskniv, penna och några nålar.

1. Make a square on the paper with these dimensions. Notice that I´ve used centimeters. ↓ /// Gör en ruta på papperet med dessa mått.

2. Cut along the outerlines of the square and pin it to the felt. ↓ /// Klipp ut den lilla rutan och nåla fast den på filttyget. ↓

3. Use the paper knife and cut along the purple lines. Make sure you cut both through the paper and the felt. ↓ ///Använd papperskniven och skär längst de lila linjerna. Var säker på att du skär både genom papperet och filten.

4. Use the par of scissors and once again cut the square out. Cut along the purle lines too. ↓ /// Klipp återigen ut rutan. Klipp även efter de lila linjerna. ↓

Repet step 2-4 depending on how many squares you want. I used 15 for this.  /// Upprepa steg 2-4 beroende på hur många rutor du vill ha. Jag använde 15 stycken för denna.

5. Now you´re going to attach the squares to each other. The corner of the right square (with the little apricot dot) is going throught the opening on the corner of the left square. ↓ /// Nu ska vi fästa rutorna med varandra. Hörnet på den högra rutan (den med den aprikosa pricken) ska in i öppningen på den vänstra rutans hörn.

6. Attach the rest of the squares just like you did in step 5. ↓ /// Fäst resterande rutor med varandra. Precis som i steg 5.

7. Cut off the excess felt along the sides. ↓ /// Klipp bort det överblivna tyget på sidorna.

8. Then cut off the tip of every triangle. ↓ /// Klipp sedan av toppen på varje triangel.

9. Tada! ↓

Good luck! /// Lycka till!

fo: design & form

TO BE CREATIVE

fo: design & form

I love it when my urge to create and my spare time are synchronized. Today I have made a bunch of  bracelet, a drawing of a bug, a letter banner and this. A filt pattern, or I don´t really know what it´s called. But I think it turned out pretty good anyway.

/// Jag bara älskar när jag får lust att vara kreativ, när jag faktiskt har tid att vara kreativ. Idag har jag gjort en bunt armband, en skalbaggeteckning, en bokstavsbanner och så denna. Jag vet inte riktigt vad det kallas, men fint blev det.

NAJA

fo: femina | Iben Ahlberg, Niels Ahlberg

In this home located in Denmark, designer Naja Lauf lives with her husband John and their son Albert.

/// I detta hem i Danmark bor designern Naja Lauf tillsammans med sin man John och deras son Albert.