Menu Close

Month: March 2012 (page 2 of 6)

DIY GEOBALL

A lot of DIY:s today, but I got a comment from Johanna wanted me to show how I made the geoballs, so here you go!

/// Många DIY:s idag, men jag fick en kommentar från Johanna som ville att jag skulle visa hur jag gjort dessa geoballs. Så varsågod Johanna!

You need: /// Du behöver:

Paper /// Papper

Pencil /// Penna

Ruler /// Linjal

Pair of scissors /// Sax

Glue /// Lim

Draw a hexxagon. These measurements makes a tiny ball. ↓ /// Rita en sexhörning. Med dessa mått blir bollen ganska liten.

Cut off the top part. ↓ /// Klipp av toppen.

Cut along the purple lines. ↓ /// Klipp längs de lila linjerna.

Fold all the remaining lines. ↓ /// Vik vid de resterande linjerna.

Put some glue on the triangles that have the green dots. ↓ /// Klicka lite lim på de trianglar som har en grön prick.

Attach all the nearby triangle with the ones that have the glue. ↓ /// Nu ska du sätta ihop bollen genom att klämma ihop alla limmade trianglar med de trianglar som är närmast.

Good luck! /// Lycka till!

fo: design & form

DIY PAPER BALL

You need: /// Du behöver:

Ruler /// Linjal

Pencil /// Penna

Pair of scissors /// Sax

Something with a round shape /// Ett runt objekt (det bestämmer storleken på pappersbollen)

Make a pentagon and make the sides as long as the diameter of your round object. ↓ /// Gör en femhörning där sidorna är lika långa som diametern på ditt runda föremål. ↓

Now you´re going to draw the flowershape. Place the round object so you have the equal amont of object on the both sides of the pentagon line. Because you want to draw half the circle. ↓ /// Nu ska du göra blomformen. Se till att du har femhörningens sida i mitten på ditt runda objekt. Så att du ritar av halva cirkeln. ↓

Make 12 simular flowershapes. I found it easier to use one as a template for all 12. ↓ /// Gör 12 likadana blomformer. Jag tyckte det var enklare att göra en och använda den som mall för alla 12. ↓

Cut along the pink lines. Make sure you cut half the diameter. No more nor less. ↓ ///Klipp längs med de rosa linjerna. Var noga med att du klipper precis halvvägs. ↓

Attach the flowers to each others. ↓ /// Fäst blommorna med varandra. ↓

Repeat step 5 until you have attached all the flowers. It might be a bit difficult to attach the last flowers but with a little patience.. ↓ /// Repetera steg 5 tills alla blommorna sitter ihop med varandra. Det kan vara lite pilligt att få dit de sista, men med lite tålamod så går det.. ↓

Good luck! An I have to apologize for the bad quality of the photos. /// Lycka till! Och så ber jag om ursäkt för den dåliga kvalitéen på bilderna. Får nog träna lite på det där..

fo: design & form

“PAPER BALL”

fo: design & form

I made this “paper ball” today, but the DIY I will post tomorrow. Now it´s time for bed!

/// Jag gjorde denna “pappersboll” idag, och en DIY kommer upp imorgon, men nu är det dags för sängen!

JUTTA

fo: sköna hem | Per Gunnarsson

The home of Jutta Viheriä.

/// Här bor Jutta Viheriä.

SNEAK-PEAK

fo: rum

Sneak-peak from the april issue of Rum.

/// Tjuvtitt på nya numret av Rum.